Umhverfisstefna

Valur Helgason ehf. stuðlar að góðri umgengni og verndun umhverfisins t.d. með því að farga spilliefnum á réttan hátt, minnka eins og frekast er kostur notkun mengandi efna og koma í veg fyrir hvers konar sóun.

Valur Helgason ehf. hefur ADR vottun fyrir spilliefni.